Sjekkliste
Dette er en sjekkliste over en del dagligdagse ingredienser og produkter. Sjekk glutenfrie produkter og ingredienser!

Husk å sjekke innholdsfortegnelsen på alle varer før du kjøper dem. Er du usikker, bør du kontakte produsenten før du kjøper produktet.

Hjelp
Dersom du finner feil i sjekklista eller du ikke finner det du leter etter, er det fint om du sender meg en e-post slik at jeg kan få rettet det opp eller få lagt til det du mener mangler. Dersom du innehar mer informasjon om en ingrediens eller et produkt som finnes i sjekklista, er det fint om du sender meg informasjonen på e-post.

g l u t e n f r i . o r g
Copyright © Tom Gulbrandsen
2000 - 2024

PHP Powered TXTDB Powered

Valid XHTML 1.0!

Valid CSS!